A3050

描述 1马力 4" 重型加长气动切割机
产品特点 · 加长主轴设计, 切割能力轻易到达所需的位置 · 切割方向、角度灵活多变 · 嵌入式橡胶手柄, 握感舒适 · 前端按钮可锁主轴, 方便切割片更换 砂轮直径 ............................ 4" (100mm) 无负荷转速 .........................10, 000 rpm 平均耗气量 ........... 4.1 cfm (116 l/min) 进气口规格......................1/4" NPT (PT) 软管管径........................................3/8" ID 切割机长度.......................7.8" (200mm) 净重.................................................1.1 kg
规范